Telefon: (095) 755 27 39 | Email: biuro@zgmsulecin.pl

Logo

Centralizacja rozliczeń VAT

W związku z centralizacją rozliczeń VAT dla jednostek samorządowych oraz podległych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie posługuje się bezpośrednio swoją nazwą i nip-em na dokumentach wystawianych do celów VAT.

Powyższe zmiany wymuszają stosowanie rozdzielonej formy zapisu nabywcy oraz odbiorcy na fakturach, notach obciążeniowych, rachunkach oraz umowach wystawianych przez kontrahentów ZGM.

Nabywca:
Gmina Sulęcin
ul. Lipowa 18
NIP  5960010632
Odbiorca:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wincentego Witosa 30a
69-200 Sulęcin