Telefon: (095) 755 27 39 | Email: biuro@zgmsulecin.pl

Logo

O zakładzie

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Zakład będzie nieczynny. Poniedziałek 24 sierpnia 2020 r.

jest dniem wolnym od pracy w zamian
za dzień 15 sierpnia 2020 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Sulęcin utworzonym uchwałą Nr XXXXIV/207/97 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 1997 roku w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie.

Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie administrowania i eksploatacji budynków i terenów przyległych stanowiących własność lub współwłasność gminy Sulęcin oraz administrowanie, w przypadkach przewidzianych prawem, na zlecenie wspólnot mieszkaniowych nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina posiada udziały.

Zakres działania Zakładu został zapisany w Statucie, który przyjęty został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sulęcinie Nr XLI/259/17 z 28 września 2017 roku.

Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sulęcin. Obecnie funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pełni Pani Karolina Kępka.

Konto bankowe: Bank Pekao SA w Sulęcinie nr 60 1240 3624 1111 0000 3063 3993